Åtgärdsprogram 2014 för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Konsumtionen av alkohol och tobak minskar i befolkningen och få unga provar cannabis. Det är några av trenderna som konstateras i regeringens åtgärdsprogram för alkohol- , narkotika- , dopnings-, och tobakspolitiken för 2014. Ett uppföljningssystem finns nu på plats och resultaten börjar komma.

Åtgärdsprogram för 2014: alkoholkonsumtion bland unga fortsätter att minska

Socialdepartementet,
13 maj 2014