Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Sedan år 2010 har sjukpenningtalet ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna på sjukpenninganslaget ökat med 12 miljarder kronor mellan år 2010 och år 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterade den 23 september regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.