Att bekämpa utsatthet och tiggeri – ingen ska behöva tigga

Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga målet att ingen ska behöva tigga i Sverige.
Åtgärdspaketet innehåller insatser för ökad samverkan inom EU och med Rumänien och Bulgarien, tydligare regler i Sverige och nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.
Pressmeddelande Från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Socialdepartementet, Alice Bah Kuhnke , Morgan Johansson, Åsa Regnér