”Att göra affärer med den offentliga sektorn” – nytt stöd på webben för bättre dialog mellan myndigheter och företag

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet presenterar idag ett informationspaket om offentlig upphandling som ska underlätta mötet och dialogen mellan upphandlande myndigheter och företagare. Fler mötesytor och utökad dialog leder till mer gynnsamma affärer för båda parter.
Offentlig upphandling upplevs ofta som svårt och krångligt av småföretag, vilket leder till att de endast i liten utsträckning deltar i upphandlingar och tävlar om avtal inom offentlig sektor.
Upphandlingsstödet har tagit fram ett skräddarsytt informationspaket som ska locka fler företag att lämna anbud. ”Vi hoppas ha