Att leda och organisera för innovation

Innovation uppstår inte av sig själv. Men en viktig förutsättning är ledning och styrning som bejakar och ger utrymme för tänkande ”utanför boxen”.