Att leda verksamhetsutveckling – ny programutbildning för ledare i staten

Ekonomistyrningsverket (ESV) erbjuder nu för första gången en programutbildning i strategisk verksamhetsutveckling på avancerad nivå. Den nya utbildingenen startar i mars 2016 och är speciellt framtagen för ledare i statlig verksamhet. Programutbildningen arrangeras i samarbete mellan ESV och Ekonomihögskolan i Lund.