Att mäta digitalisering och avgiftsfritt utbyte av grunddata i fokus på Offentliga rummet

Ekonomistyrningsverket (ESV) håller två seminarier under Offentliga rummet i Sundsvall 30 maj–1 juni. Dels en paneldiskussion om att mäta och följa upp digitalisering. Dels en presentation av hur den offentliga sektorn kan utbyta grunddata utan avgifter. ESV arrangerar även en träff för det nationella nätverket för nyttorealisering under konferensens nätverksdag.