Avdrag för klimatkompensation av borttagna utsläppsrätter

Sverige behöver intensifiera sina ansträngningar för att nå de klimatmål som riksdagen beslutat om och som vi har drivit på för i EU-sammanhang. Att hålla tillbaka uppvärmningen av jorden genom minskade utsläpp är en direkt ödesfråga som både individer, familjer och företag behöver engageras i.