Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om ett avdragförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser.