Avgiftsförordningen och PSI-lagen ska överensstämma

Regeringen har idag beslutat om ett nytt regleringsbrev för Ekonomistyrningsverket (ESV). Där ingår ett nytt uppdrag som handlar om att vi får i uppdrag att göra en översyn av avgiftsförordningen. Syftet är att avgiftsförordningen ska stämma överens med den så kallade PSI-lagen.