Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

I lagrådsremissen lämnas förslag om att en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården införs.