Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

I propositionen lämnas förslag om att en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården införs. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.