Avlasta polisen med digitala verktyg 

Stockholms invånare upplever nu en sällan skådad våldsvåg. Men polisen kan inte jobba fullt ut med att stävja situationen utan får lägga onödig tid på att skriva rapporter och annat administrativt arbete. Frigör i stället tekniken och låt digitala verktyg sköta de enklare sysslorna. Då kan poliserna göra det de är bäst på: lösa brott. Det skriver Jonas Rutström på applikations- och mjukvaruutvecklingsföretaget OutSystems.  

Nästan dagligen vaknar stockholmarna upp till nyheter om skjutningar och sprängningar. Flera personer har mördats i huvudstaden de senaste månaderna i en blodig upptrappning av de gängkriminellas uppgörelser. Stockholmspolisen har haft så pass svårt att hantera den här brottsspiralen att man har kallat in hjälp från andra regioner. Resursbristen är tydlig – och kanske till viss del oundviklig – men det finns vissa åtgärder som skulle kunna avlasta polisen.   

Den svenska poliskåren måste, enligt Polisförbundets tidigare ordförande Lena Nitz, fylla i pappersarbete motsvarande 1 900 polisers arbetskraft varje år, skrev hon 2021 i en debattartikel i Aftonbladet. En minst sagt ineffektiv, omodern och osmart resursanvändning.  

En uppenbart negativ konsekvens av det arbetssättet är att andra brott måste nedprioriteras och hamnar i skymundan. Att utvidga användningen av välutvecklade digitala verktyg skulle motverka problemet. Dessutom är effektivare administration något som efterfrågas av poliser. I en undersökning som Polisförbundet gjorde via Novus 2021 ansåg 56 procent av poliserna att de behövde detta för att kunna utvecklas i sin yrkesroll.  

Digitaliseringen har kommit långt i Sverige: vi har en väl utbyggd infrastruktur för internetuppkoppling och vissa offentliga verksamheter använder avancerad teknik som AI. Så även polisen i viss utsträckning. AI används för att göra bildanalyser, för samla in relevant mobiltelefondata och för att dela underrättelseinformation med andra länder. Det här arbetet skulle kunna utvidgas betydligt och omfatta fler delar av polisen. Tyvärr har nya EU-direktiv om mer säker och etisk användning av AI inneburit restriktioner i hur polisen får använda tekniken. 

Men det finns många digitala vägar att gå. Enligt analysföretaget Gartner kommer förenklad kodning att stå för över 70 procent av all mjukvaruutveckling år 2025. När utvecklingen av digitala verktyg blir enklare borde politikerna i sin tur kunna se till att polisen får dessa verktyg så att de kan avlastas. Polisen har utvecklat några appar för att underlätta administrativt arbete, som att utfärda böter med mobilen i stället för med papper och penna. Initiativ som dessa frigör tid för poliserna att utreda brott.  

Poliser lägger onödigt mycket tid på arbete som kan utföras av AI och robotar. Se till att slöseriet med skattepengar tar slut och frigör resurser så att poliserna kan lägga tid på rätt saker. Om polisen med hjälp av tekniken blir effektivare får den bättre förutsättningar att klara upp brottsligheten som plågar våra storstäder och skapa ett tryggare samhälle.  

 Jonas Rutström, Partner Alliance Manager, OutSystems