Avroparträff för personalsystem den 20 april

Välkommen att träffa kollegor på andra myndigheter som har avropat ESVs ramavtal för personalsystemet Primula. Den 20 april träffas vi i ESVs lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm.