Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

En departementsskrivelse skickas i dag ut på remiss med förslag om att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska avskaffas. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Ds 2015:17 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Socialdepartementet,
30 mars 2015