Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen

Rättsdokument, Lagrådsremiss

från Finansdepartementet, Regeringen