Avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin

Regeringen har idag slutit avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om rehabiliteringsgarantin för 2015. Rehabiliteringsgarantin är en ettårig återkommande överenskommelse mellan regeringen och SKL om ersättning för vissa rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsgarantin uppgår till 750 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin

Socialdepartementet,
18 december 2014