Avtal mellan Pacta och Fastighetsanställdas Förbund

Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Fastighetsanställdas Förbund om ett nytt preliminärt treårigt avtal.