Avtal om molntjänster kritiseras av Datainspektionen

Många kommuner och landsting vill använda sig av molntjänster i sin verksamhet, ofta inom skolan. Efter Datainspektionens kritik mot två kommuner har det uppstått ett antal frågor om tjänsterna kan användas på ett sätt som följer kraven i personuppgiftslagen.