Banker och hushåll alltmer sårbara

Bostadspriserna och hushållens skuldsättning fortsätter att öka, vilket har gjort både hushåll och banker mer sårbara. Därför behövs åtgärder både för att minska riskerna med hushållens ökade skuldsättning och stärka motståndskraften hos svenska banker. Om så inte sker kommer obalanserna att öka, vilket i förlängningen kan bli mycket kostsamt för samhällsekonomin.