Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft

Det svenska banksystemet är sårbart genom sin storlek, koncentration och sammanlänkning. Bankerna är dessutom exponerade mot likviditetsrisker. Det är därför viktigt att säkerställa att storbankerna har tillräckligt med kapital och likviditet. Det är också nödvändigt att hantera riskerna med de fortsatt höga och stigande bostadspriserna och hushållens ökande skuldsättning.