Bankernas marginaler ökar – utrymme att sänka låneräntan

Bankernas marginaler på företagslån ökar i år. I en nya barometer från Almega och Fundcurve framkommer det att det finns utrymme för sänkta räntor på företagslånen. Även Basel 3-reglerna som börjar gälla vid årsskiftet bör leda till att räntorna på företagslån sänks.