Bärgning av långa fordon förenklas

Regeringen beslutade i dag om en ändring i trafikförordningen som innebär att det blir lättare att bärga lastbilar, bussar och andra längre fordonskombinationer.