Barn och unga ska få kostnadsfria läkemedel

Regeringen vill att läkemedel till barn och unga under 18 år ska bli kostnadsfria. För att ändringarna ska kunna genomföras föreslår regeringen att lagen om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160) ska ändras. I en promemoria beskrivs hur regeringen har tänkt att lagändringarna ska gå till och vilka konsekvenser ändringarna kommer att leda till.

Ds: 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn

Socialdepartementet,
18 november 2014