”Barn, sjuka och äldre betalar priset”

– Barn, sjuka och äldre ska inte behöva betala priset för inflationen i form av sämre skola, vård och omsorg.

– Det handlar inte enbart om slopat kaffe och oklippta parker när kommuner och regioner nu drar åt svångremmen, framhåller Visions ordförande Veronica Magnusson, som menar att regeringen måste lägga fram en budget som innehåller stabila och tillräckliga statsbidrag för att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att både utföra sina uppdrag i dag, och kunna planera långsiktigt för att möta de olika utmaningar de kommer att stå inför imorgon.

Veronica Magnusson, ordförande, Vision.

Nu hamnar vi i ett läge där kommuner och regioner tvingas bli dumsnåla och skjuta problem framför sig. Satsningar på klimatomställning, förebyggande arbete, kultur och arbetsmiljö lönar sig i längden, men riskerar nu att prioriteras bort, påpekar Veronica Magnusson.

Urholkar vård och skola

Hon slår fast att kostnadsökningarna nu snabbt urholkar vården, skolan och omsorgen runt om i landet.

– Efter många år av besparingar vittnar nu våra förtroendevalda om att arbetsgivarna tvingas skära ner på personal. Det försvårar en redan ansträngd kompetensförsörjning. Höstbudgeten måste innehålla ett rejält tillskott till regioner och kommuner, så att de kan klara sina uppdrag.

Debattinlägget var infört i Dagens Samhälle 2023-09-13

Medverkar på Mötesplats

Som vi tidigare rapporterat, medverkar Veronica Magnusson i ett panelsamtal på Mötesplats Offentliga Affärer 27-28 september 2023, med rubriken Hur bör offentliga inköp användas för maximal samhälls- och medborgarnytta?

Vi kan utlova ett djupgående samtal med inriktning på politiskt-strategisk påverkan på landets offentliga affärer, inköp och upphandlingar. Hur vill våra politiker och samhällsbärande organisationer att offentliga affärer ska driva samhällsutvecklingen framåt, vilken riktning är nödvändig och mest effektiv utifrån nuvarande ekonomiska läge och hur kommer det påverka ditt arbete framåt?

Samtliga medverkande:

● Veronica Magnusson, Förbundsordförande Vision
● Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert avseende offentlig upphandling Almega
● Annika Wallenskog, Chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner
● Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun
● Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö kommun