Barnministern besökte anstalt i Luleå med särskild satsning mot återfall i brott hos unga

Fredag den 12 februari besökte barnminister Åsa Regnér anstalten i Luleå tillsammans med Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Vid anstalten pågår en särskild satsning på unga klienter med syfte att minska återfall i brott.