Barnmorskedomen tydlig – det finns ingen samvetsklausul

Arbetsgivaren har inte diskriminerat den kvinna som nekades anställning som barnmorska då hon meddelat att hon inte vill delta i abortvård på grund av sin tro.