Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.

Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.
Rättsdokument, Statens offentliga utredningar Från Socialdepartementet, Regeringen