Barnvaccin upphandlas gemensamt för både barn- och elevhälsa

För att säkra tillgång på vaccin till barn och elever i Sverige kommer en gemensam upphandling att genomföras av Region Skåne tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI).

Hälso- och sjukvårdsdirektörerna fattade den 22 september följande beslut:

”Region Skåne tar ansvar för process och innehåll avseende upphandling av vaccin, inklusive fysiskt lager. Upphandlingen genomförs tillsammans med SKI. Robust upphandling för både barn- och elevhälsa.”

Den nya gemensamma upphandlingen har planerad avtalsstart den 1 september 2019. Tidplanen är överenskommen med hälso- och sjukvårdsdirektörerna och tar höjd för kartläggning och säkrad samordning av volymer, distribution och logistik hos samtliga beställare; kommuner, landsting och privata skolaktörer. Mottagarorganisationer ska också säkerställas hos samtliga beställare. Denna tidplan möjliggör en hållbar modell för en långsiktig försörjning av barnvaccin i Sverige.

För att säkra tillgången på vaccin i mellanperioden, från juni 2018 till september 2019, kommer en upphandling att genomföras av SKI för nuvarande barnvaccinavtal A och B. Därmed bör risken minska att en avtalslös period uppstår för någon beställare. Avtalen för HPV och dTp kommer att fortlöpa enligt nuvarande avtalstid.

Ett intensivt arbete pågår för att organisera det praktiska arbetet och styrning av projektet. Projektet kommer löpande att kommunicera kring det fortsatta arbetet med utsedda kontaktpersoner i landsting/regioner, kommuner och övriga kanaler för att inhämta kompletterande information för genomförande av uppdraget.

Vidare information kommer att delges i kommande månadsskifte.