Bättre äldreomsorg med ny upphandlingsmodell


Kommuner som upphandlar äldreomsorg bör fokusera mer på uppföljning och partnerskap med utförarna i stället för på långa listor med detaljerade krav. Det leder till en bättre kvalitetsutveckling. Det var paneldeltagarna rörande överens om när Svenskt Näringsliv och SIQ anordnade en kunskapsdag om offentlig upphandling.