Bättre betyg för skolan i årets kvalitetsmätning

Majoriteten av verksamheterna inom kommuner och landsting får höga betyg av invånarna, visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex. Förskolan får toppbetyg och fler är i år nöjdare med sjukvården och grundskolan.