Bättre budgetsaldo första kvartalet

Saldot i statens budget för mars blev -1,7 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor högre än i mars 2014. För det första kvartalet 2015 blev överskottet i statens budget 23 miljarder kronor. Detta är 10 miljarder högre än för samma period föregående år.