Bättre finansiella förutsättningar för nya bostäder

SKL välkomnar utredningsförslagen som presenterats i dag om hur det kan byggas fler hus och lägenheter på svaga bostadsmarknader med hjälp av bättre finansiella förutsättningar.