Bättre förutsättningar för kommunal kvalitet

Kommunerna blir allt bättre på att använda standardiserade bedömningsmetoder, visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.