Bättre informationsutbyte ska minska möjligheterna till skatteundandragande

Efter hårt arbete från Sverige antogs den 8 december 2015 ändringar i EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Det ändrade direktivet möjliggör för medlemsstaterna att automatiskt utbyta upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning.