Bättre jämförelser av gymnasieskolans resultat

SKL:s nya öppna jämförelser visar hur det går för kommunens egna gymnasieskolor och hur väl kommunen lyckas utifrån sina socioekonomiska villkor. Det ökar rapportens praktiska nytta.