Bättre lärande med stöd av IT

Fem seminarier under första halvåret 2012 med start 23 januari om erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring nyckelfrågor för svenska skolors utveckling med stöd av IT tas upp.