Bättre möjlighet använda nättjänster vid resa

Bättre möjligheter för EU:s konsumenter att använda sitt abonnemang på nättjänster såsom sport och film vid resa utanför hemlandet. Det är innebörden av överenskommelsen som slöts på rådsmöte om konkurrenskraft i Bryssel den 26 maj. Förslaget ska nu behandlas i Europaparlamentet. Andra frågor som behandlades var forskning och innovation.