Bättre och billigare mottagande av nyanlända

Nyanlända kommer snabbare in i vårt samhälle om kommuner och myndigheter arbetar under samma tak. Statens besked om att öka sitt engagemang i projektet Mötesplatser är därför positivt.