Bättre omställning kräver jobbfokus


Bättre förutsättningar för företag att skapa jobb är den viktigaste insatsen för ökad trygghet på arbetsmarknaden. Vi är beredda att inleda förhandlingar med LO om omställningsfrågor, med utgångspunkten att de måste syfta till minskad osäkerhet för företag att anställa – och därmed innebära stärkt trygghet också för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden, skriver Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.