Bättre sammanlänkade järnvägar i EU i fokus

EU:s transportministrar fortsätter diskussionen om en gemensam europeisk järnvägsmarknad när de möts i Bryssel den 13 mars. Debatten ska handla om att öppna upp marknaden för persontrafik på järnväg i EU-länderna. Infrastrukturminister Anna Johansson representerar Sverige vid mötet.

Artikel: Bättre sammanlänkade järnvägar i EU i fokus

EU-representationen i Bryssel,
10 mars 2015