Bättre skolmåltider med SkolmatSveriges verktyg

Skolor som använder SkolmatSveriges webbaserade verktyg upprepade gånger har bättre måltidskvalitet. Det visar en ny kartläggning.