Bättre täckningskartor för mobilkunder

Post- och Telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket har idag överlämnat en rapport till it- och energiminister Anna-Karin Hatt om vad som kan göras för att förbättra den information mobilkonsumenterna får av sina operatörer, framför allt kring mobiltäckningen. Konsumentverket har i anslutning till detta kommit överens med branschen som förbinder sig att presentera mer rättvisande täckningskartor för sina kunder.

Pressmeddelande: Mobiloperatörerna lovar bättre täckningskartor
Läs mer och ta del av rapporten på PTS webbplats
Uppdrag att utreda och föreslå hur informationen och tillsynsmöjligheterna kan förbättras vad gäller täckningskartors utformning, annan information om täckning samt mobilterminalers egenskaper

Näringsdepartementet,
2 april 2014