Bättre tillgång till sprututbyte

Socialdepartementet skickar idag ut på remiss förslag på ändringar i den nuvarande lagen om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323). Syftet med förslagen är att vården ska bli mer jämlik över hela landet, förhindra smittspridning samt kunna förbättra hälsosituationen för personer som injicerar droger.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Gabriel Wikström