Bättre vård till asylsökande och nyanlända

Det finns stora möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos gruppen asylsökande och nyanlända. Det visar en förstudie som nu är klar.