Bättre vård vid kronisk sjukdom – dialog om hur en strategi implementeras

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar, en strategi som nu ska implementeras. Vid ett seminarium bidrog hälso- och sjukvårdsexperter från Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Danmark med sina kunskaper och erfarenheter från motsvarande arbete.

Bättre vård vid kronisk sjukdom – dialog om hur en strategi implementeras

Socialdepartementet,
7 februari 2014