Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Rättsdokument, Proposition

från Finansdepartementet