Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 ska begränsas. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria som skickas ut på remiss i dag.