Behövligt tillskott till järnvägsunderhåll


Ytterligare en del av kommande vårbudget presenterades på tisdagsförmiddagen. Som väntat handlar det om ytterligare anslag till järnvägsunderhåll. Regeringen vill redan i år satsa 620 miljoner kronor på järnvägstrafiken. "Det är bra, men inte tillräckligt", säger Mårten Bergman, ansvarig för infrastruktursfrågor.