Bekämpning av överträdelser inom fiskeområdet effektiviseras

Regeringen har idag skickat ett lagförslag till Lagrådet om en effektivisering av sanktionssystemet på fiskets område. Förslaget innebär att vissa överträdelser som begås efter landning av fångst överförs från det straffrättsliga området till ett system med administrativa sanktionsavgifter.